شنبه 15 بهمن 1401
مهدی نیک زاد
مهدی نیک زاد
دنبال کنید
آدرس: اصفهان حوزه قضایی شهرضا - بلوار امام خمینی(ره)-روبروی بانک صادرات نبش فرعی38 پلاک693(حدفاصل چهارراه فاطمیه و چهارراه ولیعصر)
تلفن: 03153227770
خدمات
  • تنظیم دادخواست/ شکوائیه
  • تنظیم اظهارنامه
درباره ما
سایت هوشمند و آموزشی ما
www.ghazaeishahreza.ir
راه های ارتباطی
نام مسئول دفتر کد دفتر تلفن آدرس
مهدی نیک زاد 96305021 03153227770 بلوار امام خمینی(ره)-روبروی بانک صادرات نبش فرعی38 پلاک693(حدفاصل چهارراه فاطمیه و چهارراه ولیعصر)
نمایش بر روی نقشه