جمعه 19 خرداد 1402
قوانین و مقررات
  1. تصویر رسید نوبت دهی را حتما به همراه داشته باشید.
  2. ارائه کارت ملی همزمان با رسید نوبت دهی به دفتر الزامی می باشد. (مشخصات شخص دریافت کننده نوبت به صورت الکترونیکی با فرد مراجعه کننده به کانتر دفتر خدمات الکترونیک قضایی الزاماً باید یکسان باشد)
  3. هر شخص فقط می تواند تا دو مرتبه از هر دفتر در یک روز به صورت الکترونیکی (اینترنتی) نوبت دریافت نماید.
  4. هر نوبت نهایتاً برای ثبت دو پرونده می باشد. در صورتیکه متقاضی نیاز به ثبت پرونده هایی بیش از دو مورد را داشته باشد به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دیگران متقاضی باید مجدداً وقت دیگری دریافت نماید.
  5. در صورتی که دریافت کننده نوبت در زمان تعیین شده به دفتر مراجعه ننماید نوبت لغو شده و دفتر می تواند نسبت به جایگزینی آن اقدام نماید. همچنین در خصوص این افراد در پایان روز کاری برای ایشان پیامکی ارسال میشود مبنی بر اینکه در یک هفته آتی امکان دریافت نوبت به صورت الکترونیکی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نخواهند داشت.
  6. متقاضی امکان دریافت نوبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در روز جاری را نخواهد داشت.
  7. در صورتی که به دلایلی از قبیل خارج بودن درخواست از صلاحیت دفتر، نقص مدارک لازمه جهت ثبت درخواست و لزوم مراجعه به وکیل قبل از ثبت درخواست، دفتر قادر به ارائه خدمات به متقاضی نباشد نسبت به جایگزینی نوبت اقدام نموده  و متقاضی باید مجددا اقدام به اخذ نوبت نماید.
  8. در صورت بروز اختلال در سامانه به نحوی که ارائه خدمات ممکن نباشد، اولویت های تنظیم شده بر حسب نوبت های دریافتی پس از رفع اختلال و امکان خدمت رسانی مجدد، ملاک فراخوان نوبت توسط باجه ها خواهد بود.
  9. در صورت لغو نوبت، از طریق پیامک به شخص متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد. در صورتی که پس از تایید دفتر، لغو نوبت بدون دلیل موجه اتفاق افتاده باشد متقاضی می تواند اقدام به اعلام شکایت از دفتر از طریق تماس با تلفن های واحد شکایات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شماره 88109132-021 و 86046288-021 نماید.